Denna karta över Strömstads kommun har fått en blå markering som ungefär visar det område som Valex jaktlag har till sitt förfogande

I mitten av Augusti 2004 härjades våra jaktmarker av en större, långdragen skogsbrand. Anledningen var troligen ett åsknedslag och Strömstads Räddningstjänst kämpade i närmare 3 veckor för att få bukt med den röde hanen. Ett otal antal frivilliga ställde upp både dag och natt och gjorde en insats. Brandmän från hela norra Bohuslän och Dalsland hjälpte också till. Många kilometer slang och vattenledning lades ut i den oländiga terrängen. . Helikoptrar användes för vattendumpning. Området bestod av mycket berg och var ganska glest bevuxet. Oro uppstod vid några tillfällen att intilliggande bostäder skulle drabbas men alla klarade sig. En viss oro fanns också för att viltet skulle försvinna men vid det årets älgjakt fälldes 4 stycken älgar inom det branddrabbade området.

På bilden nedan ser man det brunare området i mitten vilket är brandområdet