Årsmöte med Vette Jaktvårdskrets 2007.

Måndagen den 5 februari 2007 samlades ett tappert gäng jägare i Folkets Hus i Strömstad. Årsmöte för Vette jaktvårdskrets skulle gå av stapeln och formerna för kretsens arbete under det kommande året skulle bestämmas. Ett 30-tal intresserade bänkade sig efter att först ha köpt lite lotter med vinstchans på saker som kan vara till nytta för jägare. Efter en kort akademisk kvart tog ordföranden Leif Färnlöf till orda och förklarade mötet öppnat. Han valdes också till att leda mötet med sekreteraren Patrik Knutsson vid sin sida. Punkterna på dagordningen avverkades i rask takt. Valen ställde inte till med några större problem.

Under punkten Övriga frågor informerades och diskuterades ingående den förestående lodjursjakten som kan ske i mars månad. Alf Johansson stod för det mesta av informationen i frågan. Mötet beslutade också att inbjuda till en träff i kretsens stuga på Kangeröd för att närmare informera och organisera en jakt. Denna träff hålls den 25 februari klockan 1400 och kommer att annonseras i ortstidningen.
I övrigt beslutades att kretsen skall lämna förslag om oförändrad arealstorlek som utgångspunkt för tilldelning vid älgjakten, 250 Ha.
Som vanligt togs också frågan om den mycket dåliga inrapporteringen av avskjutning upp. Vette Jaktvårdskrets ligger i stort sett sämst till bland länets kretsar när det gäller att tala om hur mycket man jagat och skjutit. En skärpning måste till är den gemensamma sammanfattningen av diskussionen.

Efter avslutade förhandlingar inbjöds till dukat kaffebord med smörgåstårta i stora lass. Alla lät sig väl smaka och i grupper pratades jägarminnen och framtida jakt.

Styrelsen för Vette jaktvårdskrets av Svenska Jägareförbundet fick följande sammansättning.

Ordförande: Leif Färnlöf

Ledamöter: Bengt Hansson, Magnus Andersson, Lennart Alexandersson, Alf Johansson, Patrik Knutsson och Conny Svensson.
Dessutom väljs Inger Fjelldal att ingå i styrelsen som ungdoms- och utbildningsansvarig.
Till suppleanter väljs Karl-Erik Karlsson och Mattias Knutsson.

Till valberedning väljs Tore Halvordsson, sammankallande och Christian Färnlöf och Simon Hansson.

Skjutbanekommitté: Alf Johansson, Bengt Hansson, Conny Svensson, Leif Färnlöf och Olle Halvordsson.

Stugfogde fortsätter Alf Johansson att vara.

Till representant i samrådsgruppen väljs Rolf Alexandersson och till samordnare för viltolyckor omväljs Tomas Johansson.
Dessutom valdes 5 representanter och 5 ersättare till länsstämman den 23 mars i Stenungsund

Rovdjursinventering.
Ett 15-tal jägare och intresserade samlades en kväll strax innan julen 2007 för att medverka vid planeringen av 2008 år rovdjursinventering. Ett företag som skulle kunna äga rum under 8 helger i januari och februari. Förutsättningen är att det är snö och att det senaste snöfallet slutat senast torsdag kväll. Andemeningen med spårningen är att man ska "bakspåra" till den plats där man tror att rovdjuret befann sig på torsdagen. Detta alltså genom att följa spåret bakåt till där det upphör, dvs. är översnöat. På detta sätt kan man konstatera att samma djur inte blir räknat mer än en gång vilket utesluter felaktiga prognoser över antalet rovdjur.
Strömstads kommun, Vette jaktvårdskrets, är uppdelat i 5 olika spårningsområden med en kontaktman för varje område. Ansvarig för hela kretsen är Alf Johansson. De rovdjur som ska spåras är varg och lodjur men om man dyker på ett björnspår kanske detta också är intressant. Det är dock kanske inte så troligt här i norra Bohuslän i dagsläget. En spårpatrull tar sig ut i terrängen och fram på lämpliga vägar där man spanar efter spår. Om man hittar ett spår följer man så detta till det är översnöat eller till man kan konstatera att det är flera djur som gått ihop. Om så är fallet kontaktar man sin områdesansvarig som i sin tur kontaktar länsstyrelsens viltspårare. Denne ska komma för att konstatera vad det rör sig om för djur.
Rovdjursinventeringen har ett omfattande "regelverk" att hålla sig till för att det ska gå så smärtfritt som möjligt tillväga. Svenska Jägarförbundet har gjort en lämplig handledning till kretsombud, områdesansvariga och spårare. Om man har denna helt klart för sig ska det inte bli några missar i hanteringen.

Som det verkar blir det även år 2008 Lodjursjakt under en period. När exakt denna period faller in är i dagsläget inte bestämt. Det är heller inte bestämt hur många djur som får skjutas inom Västra Götaland. Men du som funderar på att vara med som Lodjursjägare får inte glömma att registrera dig som jägare. En registrering sker till det vanliga jaktregistret hos Naturvårdsverket.
 

Jaktvårdskonsulent Benny Nilsson informerar om formerna för den stora rovdjursinventeringen som förhoppningsvis kan äga rum i januari och februari

En grupp mötesdeltagare diskuterar upplägget av inventeringen och områdesindelningen.
Och kanske även andra jaktfrågor.

Detta hände under älgjakten  med Valexlaget år 2007. Klicka på önskat datum för att läsa mer.
 
7 oktober 2007 8 oktober 2007 9 oktober 2007 10 oktober 2007 11 oktober 2007 12 oktober 2007

 

Andreas Mattsson, segrare 2007

Valexlagets VANDRINGSPRIS, "glasbiten", 2007-09-23

Så har vi då åter, för elfte gången, samlats och skjutit om det hedervärda priset, glasbiten med älgarna. Uppslutningen av förväntansfyllda skyttar var god och från fulltaligt lag saknades bara ett fåtal. Att några har lång resväg måste naturligtvis accepteras. Tävlingen är ju heller inget tvång utan bara en kul grej för den stora gemenskapen och sammanhållningen inom laget.

Proceduren kring tävlingen är inte komplicerad. Vi skjuter 3 stycken 4-skottserier och högsta sammanlagda poäng vinner naturligtvis. Vid något tillfälle har det blivit nästan full pott för segraren men årets resultat kommer en bit därifrån. Utan att förringa några skyttars kompetens kan väl sägas att årets poäng ligger i stort lite lägre än normalt. Detta trots att förhållandena var ganska goda. Kan det vara nerverna som sitter utanpå, på stödarmen eller liknande. Nog märktes det en viss anspänning vid samlingen. En del kaffe konsumerades och ibland såg man lite vågor i kopparna när handen skakade lätt. Någon annan form av doping förekom naturligtvis inte.

Jaktledaren, Rolf Alexandersson, erinrar lite om förutsättningarna innan han tar plats i skjutledarbåset och har förpassat ett par av deltagarna till skjutvallen, i gott skydd bakom kraftig betongmur. Uppgiften var att förmedla skjutresultatet till ledaren och klistra små lappar på hålen. Kommunikationen gick via radio och med hörsnäcka för att ingen av skyttarna skulle ha en möjlighet att höra sitt resultat. Spänningen ska hållas vid liv in i det längsta. Även om man känner att det går bra kan man aldrig så noga veta hur det verkligen går.

Så kom då sanningens ögonblick där författaren av vissa orsaker tyvärr inte hade möjlighet att närvara. Rolf Alexandersson retade spänningen ytterligare genom att dra ut lite på ceremonin och komma fram till vem som verkligen gjort bäst ifrån sig, haft störst tur eller kanske minst otur. Det blev till slut Andreas Mattsson som stod som segrare med 51 poäng. Rolf överräckte vandringspriset och gratulerade Andreas till resultatet. Det blev alltså så att Andreas slog sin något mer meriterade far, Bertil Mattsson, som hållit på med älgjakt i över 50 år.

 

Större delen av laget samlat inför uppgiften, att vinna en glasbit för ett år.

 

Träning och poströjning  med Valexlaget 2007-08-26

Som traditionen bjuder har Valex Älgjaktslag även i år några träffar innan själva högtidsstunden, jakten. En träningsskjutning och lite småplanerande har vi i slutet av augusti. Hela laget är kanske inte på plats men bra många brukar vi vara. Det tar ett par timmar av gemytlig samvaro med resonemang, historier, skämt och kaffe med vetebröd.

Och naturligtvis avfyrar vi en hel del skott också under dessa timmar. Lagets krav för att få sitta på en post är att man har klarat av att skjuta en godkänd serie om 4 skott. Det vill säga 2 skott på stillastående älg och två på löpande. Maxpoäng är 20 och det är trots allt inte alltid man får det. Men även lägre poäng räknas och även det som bara markeras som träff (T) räknas. Det är träff i pappälgen men utanför de numrerade ringarna.

Inte heller i år blev det så att någon behövde lämna bössan hemma utan alla blev godkända.

Under eftermiddagen var det åter dags för samling och denna gång för en promenad i skogen. Det ingår i år marker som vi tidigare inte har haft tillgång till och då gäller det att se sig omkring så att man vet hur det ser ut. Nya poster skall letas upp och markeras och gränserna mot grannmarkerna skal läras in. Det gäller att inte gå över gränsen när man väl kommer ut på jakten.

Det blev en del stopp i skogen och diskussioner om var posterna ska fatta posto. Det gäller att tänka som en älg och veta vart de kan tänkas gå. En nog så knivig uppgift men naturligtvis är den till för att lösas. Vi bar också med oss verktyg och gjorde vårt bästa för att röja så att posterna fick någorlunda fritt syn- och skottfält.

Sven och Tage sitter och funderar på hur det skall gå med skjutningen idag.

 

Snillen spekulerar om hur
det skall vara på
denna post.

K-G har just köpt sig en medalj som bevis på att han har skjutit ett antal väl godkända serier.

Lennart och Henrik höll på med skörden men tog sig ändå några minuter för att prata med oss.