Jakt efter ätbart villebråd har bedrivits sedan urminnes tider. De första människorna behövde jaga för att överleva. Detta är något som vi knappast kan hänvisa till idag även om man kanske kan anse att vi behöver jaga vissa rovdjur för att inte själva bli ett led i näringskedjan.

Älgjakt var på 1800-talet och början av 1900-talet ett privilegium för de besuttna. Några årtionden in på 1900-talet blev jakten mer allmän och detta i takt med att älgstammen ökade och blev något av "skadedjur".

Valex Älgjaktslag har genom åren fört statistik över antal fällda älgar. Man har noterat när och var djuret fälldes och av vem.
Kön, vikt och ibland även antal taggar på hornen finns noterade.

ÅR DATUM KÖN VIKT FALLPLATS SKYTT 1 SKYTT 2 ÖVRIGT  
1930   okänt          
1934   okänt          
1939 12-okt Tjur 162 Lien Gård Sixten Karlsson Viktor Johansson    
1940 09-okt Ko 165 Nösteröd Gustav Karlsson      
1941 15-okt Ko 151 Berge Bullern Viktor Johansson      
1942 12-okt Kviga 146 Valex Såge Anders Hansson      
1942 12-okt Tjur 158 Lien Gustav Karlsson      
1942 12-okt Tjur 225 Valex Såge Klas Hansson      
1942 13-okt Tjur 182 Lien Sigurd Bakke      
1945 10-okt Tjur 190 Lien Pastorat Karl Gustavsson      
1947 14-okt Tjur 182 Mörkebacka Mats E. Hansson       
1948 12-okt Tjur 266 Stenaröd Karl Gustavsson   13 tagg  
1949 06-nov Tjur 274 Lien Gård Knut Malm   (Licens)  
1950 16-okt Tjur 174 Mörkebacka Gustav Karlsson      
1950 17-okt Tjur 182 Lien Pastorat Gustav Malm      
1950 18-okt Tjur 220 Stenaröd Mats H. Hansson   8 tagg  
1951 08-okt Tjur 174 Lien Gård Sixten Karlsson Mats E. Hansson     
1951 09-okt Tjur 162 Folkestad Bolin Antonsson      
1951 10-okt Ko 212 Lien Pastorat Sven Samuelsson      
1951 10-okt Tjur  222 Lien Gård Sigurd Bakke      
1952 14-okt Tjur 158 Prästorp Fjället Mats E. Hansson      
1952 15-okt Kviga 128 Lien Gård Bolin Antonsson      
1953 12-okt Tjur 170 Valex Såge Mats E. Hansson      
1953 13-okt Kviga 142 Lien Pastorat Karl Gustavsson      
1953 13-okt Kviga 148 Stenaröd Oskar Karlsson      
1953 13-okt Kviga 150 Lien Pastorat Sven Samuelsson      
1953 13-okt Tjur 180 Lien Pastorat Karl Gustavsson      
1954 13-okt Kviga 137 Strängen Mats E. Hansson      
1954 13-okt Ko 168 Nösteröd Bolin antonsson      
1954 13-okt Ko 210 Nösteröd Gustav Malm      
1955 11-okt Tjur 160 Lien Gård Knut Malm      
1956 08-okt Tjur 166 Stenaröd Bror Johansson      
1957 14-okt Tjur 164 Stenaröd Oskar Karlsson      
1957 16-okt Ko 162 Valex Såge Erik Johansson      
1958 14-okt Tjur 180 Lien gård Erik Johansson      
1959 13-okt Tjur 146 Skärjeklåvan Erik Johansson      
1960 10-okt Tjur  205 Stenaröd Gustav Malm      
1961 09-okt Tjur 248 Stenaröd Johan Karlsson      
1961 11-okt Tjur 222 Nösteröd Harry Johansson Bror Johansson    
1962 08-okt Tjur 168 Strängen Bror Hansson      
1962 10-okt Tjur 230 Salen Johan Karlsson      
1963 15-okt Tjur 246 Salen Bolin Antonsson Bror Hansson    
1964 18-okt Kalv 90   Harry Alexandersson   licens  
1964 18-okt Ko 190   Harry Alexandersson   licens  
1965 15-okt Kviga 128 Lien Gunnar Svensson   licens  
1965 16-okt Ko 180 Strängen Sixten Karlsson   licens, gallko  
1966 17-okt Ko 244 Strängen Bolin Antonsson      
1966 18-okt Tjur 165 Lien Mats E. Hansson      
1966 19-okt Tjur 220 Östra Hee Ernst Hilmersson      
1967 16-okt Tjur 200 Stenaröd Johan Karlsson      
1967 16-okt Tjur 214 Lien Mats E. Hansson      
1967 18-okt Tjur 174 Valex Såge Bertil Mattsson      
1967 18-okt Ko 234 Valex Såge Gunnar Svensson      
1968 16-okt Ko 176 Lien Kjell Mattsson      
1968 16-okt Tjur 260 Lien Kjell Mattsson      
1969 17-okt Kalv 88 Vammen Hugo Karlsson   licens  
1969 17-okt Tjur 156 Nösteröd Gunnar Halvorsson   licens  
1969 17-okt Ko 198 Vammen Bertil Mattsson   licens  
1969 25-okt Kviga 152 Valex Såge Bertil Mattsson Johan Karlsson   licens  
1969 25-okt Tjur 164 Prästorp Bertil Mattsson      
1970 12-okt Tjur 229 Söle Mats E. Hansson      
1970 15-okt Tjur 259 Valex Såge Johan Karlsson      
1970 17-okt Kalv 105 Rellen Bertil Mattsson      
1970 17-okt Kviga 165 Vammen Johan Karlsson      
1970 07-nov Kalv 76 Lien Tage Malm      
1971 12-okt Tjur 218 Åseröd Roy Alexandersson      
1971 14-okt Ko 184 Valex Såge Karl-Gunnar Spindel      
1971 15-okt Kalv 96 Gudebo Hugo Karlsson      
1971 15-okt Tjur 160 Stenaröd Tage Malm      
1971 15-okt Ko 214 Lien Bror Johansson      
1972 19-okt Kviga 160 Stenaröd Harry Alexandersson      
1972 19-okt Ko 186 Lien Johan Karlsson      
1972 20-okt Kalv 86 Lien Bengt Johansson      
1972 20-okt Tjur 155 Lien Tage Malm   Skadad  
1972 20-okt Tjur 198 Lien Tage Malm      
1973 10-okt Tjur 268 Söle Bror Hansson   15-tagg  
1973 11-okt Kalv 94 Lien Roy Alexandersson      
1973 11-okt Kviga 162 Lien Svenn Svenasen      
1973 11-okt Ko 200 Lien Roy Alexandersson      
1974 17-okt Kviga 156 Lien Bertil Mattsson      
1974 17-okt Tjur 230 Lien Harry Alexandersson      
1974 18-okt Kalv 80 Valex Såge Mats H. Hansson      
1974 18-okt Kalv 82 Valex Såge Ernst Hilmersson      
1974 18-okt Ko 178 Valex Såge Ernst Hilmersson      
1974 18-okt Ko 206 Valex Såge Mats H. Hansson      
1975 13-okt Tjur 212 Allemarken Bror Johansson      
1975 15-okt Tjur 166 Skärje Karl-Gunnar Spindel      
1975 16-okt Tjur 230 Rellen Bertil Mattsson      
1975 17-okt Kviga 150 Lien Roy Alexandersson      
1975 17-okt Tjur 220 Lien Jan-Ove Ingvarsson   6-tagg  
1976 13-okt Ko 176 Valex Bertil Mattsson      
1976 14-okt Tjur 146 Berge Ragnar Hassling Harry Alexandersson    
1976 17-okt Kviga 162 Lien Harry Alexandersson      
1976 17-okt Tjur 256 Lien Harry Alexandersson      
1977 18-okt Kalv   Åseröd Roy Alexandersson      
1977 19-okt Kalv 66 Söle Bror Johansson      
1977 19-okt Tjur 142 Söle Allan Karlsson      
1977 19-okt Tjur 144 Söle Bror Hansson      
1977 20-okt Kalv 76 Valex Ragnar Hassling      
1977 21-okt Tjur 212 Valex Jan-Ove Ingvarsson      
1978 18-okt Kalv 86 Söle Mats E. Hansson      
1978 19-okt Kalv 62 Valex Tage Malm      
1978 19-okt Kalv 90 Strängen Bror Johansson      
1978 19-okt Kviga 160 Valex Harry Alexandersson      
1978 19-okt Tjur 162 Lien Harry Johansson      
1978 19-okt Ko 190 Valex Jan-Ove Ingvarsson      
1978 19-okt Tjur 244 Valex Jan-Ove Ingvarsson      
1978 20-okt Ko 168 Stenaröd Roy Alexandersson      
1979 17-okt Kalv   Solberg Ernst Hilmersson      
1979 17-okt Kalv   Rellen Tage Malm      
1979 17-okt Kalv   Berge Roy Alexandersson      
1979 18-okt Kalv   Lien Karl-Gunnar Spindel      
1980 20-okt Kalv 58 Solberg Bror Johansson      
1980 20-okt Ko 226 Solberg Bo Alexandersson      
1980 21-okt Tjur 126 Lien Bengt Johansson      
1980 22-okt Kviga 139 Lien Tage Malm      
1980 23-okt Kalv 92 Solberg Bertil Mattsson      
1980 26-okt Tjur 150 Berge Tage Malm      
1980 28-okt Kalv 68 Lien Jan-Ove Ingvarsson   "Skuggen"  
1980 15-nov Kalv   Strängen Karl-Gunnar Spindel      
1981 19-okt Kalv 58 Berge Tage Malm      
1981 19-okt Kalv 58 Berge Tage Malm      
1981 19-okt Tjur 224 Berge Bertil Mattsson   11-taggare  
1981 20-okt Kalv 86 Rellen Oddbjörn Svensson      
1981 21-okt Kviga 85 Sör Hee Okänd   Delad  
1981 21-okt Kviga 156 Gudebo Tage Malm      
1981 21-okt Tjur   Gudebo Bertil Mattsson   12-tagg. Fibrom  
1981 22-okt Kalv 76 Lien Jan-Ove Ingvarsson      
1981 22-okt Tjur 156 Lien Tage Malm      
1981 22-okt Ko 186 Lien Jan-Ove Ingvarsson      
1981 25-nov Kalv 42 Lien Karl-Gunnar Spindel      
1982 11-okt Ko 174 Rellen Bo Alexandersson      
1982 11-okt Tjur 190 Solberg Lennart Mattsson      
1982 12-okt Kalv 66 Lien Tage Malm      
1982 12-okt Kviga 180 Lien Bengt Johansson      
1982 12-okt Ko 184 Lien Oddbjörn Svensson      
1982 13-okt Kalv 68 Strängen Bertil Mattsson      
1982 13-okt Kalv 70 Strängen Bertil Mattsson      
1982 13-okt Kviga 100 Stenaröd Ragnar Hassling      
1982 13-okt Tjur 116 Strängen Conny Svensson   "Näset"  
1982 13-okt Ko 164 Strängen Bertil Mattsson      
1982 17-okt Ko 170 Söle Oddbjörn Svensson   Skadad  
1983 10-okt Kalv 72 Lien Conny Svensson   Pastoratet  
1983 10-okt Kviga 144 Valex Roger Josefsson      
1983 10-okt Ko 190 Gudebo Ragnar Hassling      
1983 10-okt Tjur 224 Kampetorp Bertil Mattsson      
1983 11-okt Ko 224 Salen Mats H. Hansson      
1983 12-okt Kalv 74 Lien Bengt Johansson      
1983 12-okt Tjur 160 Söle Bertil Mattsson      
1983 12-okt Tjur 164 Lien Tage Malm      
1983 13-okt Kalv 70 Rellen Roger Josefsson      
1983 13-okt Kalv 74 Valex Jan-Ove Ingvarsson      
1983 13-okt Tjur 210 Stenaröd Bo Alexandersson      
1984 09-okt Kalv 74 Valex Jan-Ove Ingvarsson      
1984 09-okt Kviga 186 Lien Tage Malm      
1984 10-okt Kviga 136 Lien Conny Svensson      
1984 10-okt Kviga 142 Strängen Erik Johansson      
1985 14-okt Tjur 150 Valex Såge Conny Svensson      
1985 14-okt Ko 220 Valex Såge Mats E. Hansson      
1985 16-okt Tjur 196 Söle Tage Malm      
1985 17-okt Kviga 152 Stenaröd Torvald Johansson      
1985 17-okt Tjur 204 Skärje Bo Alexandersson      
1986 13-okt Tjur 118 Berge Jan-Ove Ingvarsson      
1986 14-okt Kviga 118 Lien Tage Malm   Skadad  
1986 15-okt Kalv 76 Valex Jan-Ove Ingvarsson      
1986 16-okt Kalv 90 Solberg Tage Malm      
1986 16-okt Kalv 90 Berge Roger Josefsson      
1986 16-okt Tjur 180 Solberg Bengt Johansson      
1986 16-okt Tjur 198 Berge Bengt Johansson      
1986 17-okt Tjur 150 Lien Bertil Mattsson      
1986 17-okt Kviga 174 Lien Jan-Ove Ingvarsson      
1987 12-okt Kalv 76 Lien Roger Josefsson      
1987 12-okt Kviga 180 Valex Såge Conny Svensson Bertil Mattsson    
1987 12-okt Kviga 190 Skärje Tage Malm      
1987 12-okt Ko 190 Lien Tage Malm      
1987 13-okt Kalv 84 Berge Bo Andersson      
1987 13-okt Kviga 160 Söle Bertil Mattsson Tage Malm Jan-Ove Ingvarsson
1987 13-okt Tjur 204 Folkestad Roger Josefsson      
1987 14-okt Kalv 80 Strängen Bo Andersson      
1987 14-okt Tjur 210 Lien Allan Johansson   13-tagg  
1988 10-okt Tjur 136 Skärje Lennart Mattsson      
1988 10-okt Kviga 160 Gudebo Allan Johansson      
1988 10-okt Ko 168 Valex Bernard Röed      
1988 10-okt Tjur 174 Skärje Tage Ödlund      
1988 11-okt Kalv 88 Kampetorp Bertil Mattsson      
1988 12-okt Tjur 136 Lien Tage Malm      
1988 12-okt Ko 186 Strängen Allan Karlsson      
1988 12-okt Tjur 230 Lien Ragnar Hassling      
1988 12-okt Kalv   Lien Karl-Gunnar Spindel   Skadad  
1989 09-okt Kalv 48 Valex Allan Karlsson      
1989 09-okt Kviga 122 Lien Tage Malm      
1989 09-okt Ko 154 Valex Jan-Ove Ingvarsson      
1989 09-okt Tjur 156 Valex Allan karlsson      
1989 09-okt Tjur 180 Skärje Jonas Mattsson      
1989 09-okt Ko 214 Valex Bernard Röed      
1989 10-okt Kalv 74 Solberg Conny Svensson      
1989 10-okt Kalv 86 Östra Hee Jan-Ove Ingvarsson      
1990 08-okt Kalv 88 Kampetorp Bertil Mattsson      
1990 08-okt kviga 146 Berge Jan-Ove Ingvarsson      
1990 08-okt Ko 200 Söle Allan Johansson      
1990 08-okt Ko 200 Folkestad Ragnar Hassling      
1990 09-okt Kalv 80 Söle Tage Malm      
1990 09-okt Kalv 84 Östra Hee Bengt Johansson      
1990 09-okt Ko 180 Östra Hee Bernard Röed      
1990 09-okt Tjur 220 Solberg Leif Samuelsson      
1990 10-okt Kalv 58 Strängen Bertil Mattsson      
1990 10-okt Tjur 240 Strängen Bengt Johansson      
1991 15-okt Kviga 204 Lien Bo Alexandersson      
1991 15-okt Ko   Lien Tage Malm   Skadad  
1991 17-okt Kviga 140 Gudebo Roger Josefsson      
1991 17-okt Tjur 186 Stenaröd Rolf Alexandersson      
1991 18-okt Kviga 168 Mossemarken Allan Karlsson      
1992 13-okt Kalv 78 Berge Erik Johansson      
1992 13-okt Tjur 200 Kampetorp Bertil Mattsson      
1992 14-okt Kalv 66 Gudebo Roger Josefsson      
1992 14-okt Tjur 130 Lien Ragnar Hassling      
1992 15-okt Kalv 74 Skärje Peter Johansson      
1992 15-okt Kviga 144 Söle Tomas Johansson      
1993 11-okt Kalv 85 Mossemarken Tage Malm      
1993 11-okt Tjur 101 Lien Pastoratet Tage Malm      
1993 11-okt Kviga  172 Lien Pastoratet Allan Johansson      
1993 11-okt Tjur 180 Skärje Bertil Mattsson      
1993 12-okt Kalv 59 Gudebo Tage Malm      
1993 12-okt Kalv 72 Skärje Tage Malm      
1994 10-okt Kalv 66 Söle Baddarn Bertil Mattsson      
1994 10-okt Kalv 74 Söle Baddarn Bertil Mattsson      
1994 11-okt Kalv 46 Stenarns pass Tage Malm      
1994 11-okt Kviga 144 Valex Skôddane Roger Josefsson      
1994 11-okt Tjur 195 Stenaröd Rolf Alexandersson      
1994 11-okt Tjur 195 Valex Karlsdalen Leif Samuelsson      
1995 09-okt Kalv 62 Tjöstad Bengt Johansson      
1995 09-okt Kviga 126 Söle Karl-Gunnar Spindel      
1995 09-okt Tjur 172 Rellen Tage Ödlund      
1995 10-okt Tjur 162 Stenaröd Karl-Gunnar Spindel      
1995 11-okt Kalv 84 Mossemarken Peter Johansson      
1996 14-okt Kalv 56 Gudebo Allan Johansson      
1996 14-okt Kalv 60 Skärje Sandvat Tomas Johansson      
1996 14-okt Kviga 134 Skärje Hillern Orvar Nilsson      
1996 15-okt Kalv 54 Kampetorp Karl-Gunnar Spindel      
1996 15-okt Kviga 190 Berge Tage Malm      
1996 15-okt Kviga 194 Salen Tage Malm      
1996 16-okt Kviga 140 Stenarns pass Lien Allan Johansson      
1997 13-okt Kalv 84 Vägen Hee Bertil Mattsson      
1997 14-okt Kalv 74 Pinnan Leif-Tomas Larsson      
1997 14-okt Kalv 75 Baddarn Leif Samuelsson      
1997 15-okt Kviga 175 Valex pass 2 Jan-Ove Ingvarsson      
1997 16-okt Tjur 156 Lien Tage Malm Tomas Johansson    
1997 17-okt Kalv 80 Hemmen Peter Johansson      
1997 17-okt Tjur 185 Hemmen Bo Alexandersson   4-tagg.  
1998 12-okt Tjur 222 Grålös Bo Alexandersson Licens: 5 vuxna fri kalv 10-tagg  
1998 12-okt Tjur 150 Solberg Pinna Conny Svensson      
1998 12-okt Tjur 186 Salen Erik Johansson      
1998 12-okt Tjur 238 Folkestad Allan Johansson      
1998 12-okt Tjur 161 Salen Tage Malm      
1998 12-okt Kalv 54 Tjöstad Jan-Ove Ingvarsson      
1998 14-okt Kalv 76 Skärje Havrefura Tage Malm      
1998 15-okt Tjur 162 Bergekase Mårten Hemberg   7200:-  
1998 16-okt Kviga 142 Stenaröd Bo Alexandersson      
1999 11-okt Kviga 152 Solberg Henrik Mattsson Lic: 5 vux. Fri kalv    
1999 11-okt Kalv 74 Östra Hee Andreas Mattsson      
1999 11-okt Tjur 189 Folkestad Jan-Ove Ingvarsson   8-tagg  
1999 12-okt Kviga 128 Sandvat, Stenaröd Bo Alexandersson      
1999 12-okt Kalv 52 Stenarns Pass Rolf Alexandersson      
1999 12-okt Tjur 176 Folkestad Leif Samuelsson   5-tagg  
1999 12-okt Tjur 180 Folkestad Allan Johansson   9-tagg  
1999 14-okt Kalv 68 Strängen Ragnar Hassling      
1999 14-okt Kalv 72 Rellen Andreas Mattsson      
1999 14-okt Kalv 73 Rellen Leif-Tomas Larsson      
2000 09-okt Tjur 196 Solberg Pinna Tage Malm Lic: 5 vuxna, fri kalv    
2000 09-okt Tjur 156 Salen Ö. Hee Bengt Johansson      
2000 09-okt Ko 204 Söle Baddarn Allan Johansson      
2000 09-okt Kalv 90 Söle Baddarn Allan Johansson      
2000 10-okt Tjur 138 Folkestad Leif Samuelsson Bo Alexandersson    
2000 11-okt Kalv 38 Skärje Ekemov. Myre Conny Svensson      
2000 12-okt Tjur 116 Karlsdalen, Skärje Allan Johansson      
2000 13-okt Kalv 84 Solberg Pinna Karl-Gunnar Spindel      
2001 08-okt Tjur 172 Solberg Bertil Mattsson      
2001 08-okt Kalv 68 Pinna Leif Samuelsson      
2001 08-okt Kviga 202 Salen Tage Ödlund      
2001 10-okt Tjur 136 Kransen Roger Josefsson      
2001 10-okt Tjur 114 Stenaröd Alf Johansson      
2001 10-okt Kviga 132 Sanvat Bo Alexandersson      
2002 14-okt Kalv 72 Salen Tage Ödlund Conny Svensson    
2002 14-okt Kviga 182 Näset Bertil Mattsson      
2002 15-okt Kalv 52 Folkestad Tage Malm      
2002 15-okt Kalv 64 Folkestad Tage Malm      
2002 15-okt Kalv 84 Sågställn, Lien Conny Svensson      
2002 15-okt Kviga 120 Bremyrmo. Strängen Danny Tillery      
2002 15-okt Tjur 234 Skôddane, Valex Tage Ödlund   Udda 14-tagg  
2002 15-okt Kviga 158 Karlsdalen Roger Josefsson      
2002 15-okt Kalv 67 Viltvägen Tage Malm      
2003 13-okt Kalv 76 Folkestad Henrik Mattsson Lic: 5 V + 7 K    
2003 13-okt Tjur 162 Tjöstad Jan-Ove Ingvarsson      
2003 13-okt Kviga 154 Söle Baddarn Bertil Hansson      
2003 13-okt Tjur 110 Söle Baddarn Tage Malm      
2003 14-okt Kviga 166 Lien Kyrkeberget Tage Malm      
2003 15-okt Kviga 194 Skärje Stenbäck Rolf Alexandersson      
2003 25-okt Tjur 182 Söle Pinnan Bertil Mattsson   Skadad, bytt mot kalv
2004 11-okt Tjur 154 Valex Karlsdalen Danny Tillery      
2004 11-okt Tjur 200 Valex Karlsdalen Andreas Mattsson      
2004 11-okt Kalv 56 Lien Viltvägen Tage Malm      
2004 11-okt Kalv 60 Lien Stenarens pass Leif-Tomas Larsson      
2004 12-okt Tjur 152 Nösteröd Tage Malm      
2004 12-okt Tjur 170 Nösteröd Skuggen Bengt Johansson      
2004 13-okt Kalv 62 Folkestad Vetteberget Conny Svensson      
2004 13-okt Kalv 66 Kampetorp Bertil Mattsson      
2004 13-okt Kalv 62 Solberg Pinna Rolf Alexandersson      
2004 15-okt Ko 186 Mossmarken Jan-Ove Ingvarsson      
2004 15-okt Kalv 62 Mossmarken Jan-Ove Ingvarsson      
2005 10-okt ko 172 Kråkeröd Tomas Eriksson      
2005 10-okt Kviga 126 Tjöstad Jan-Ove Ingvarsson      
2005 11-okt Tjur 194 Solberg David Nilsson      
2005 11-okt Kviga 130 Salen/Söle Bengt Johansson      
2005 11-okt Kalv 66 Solberg Andreas Mattsson      
2005 12-okt Kalv 74 Mossemarken Jan-Ove Ingvarsson      
2005 14-okt Kalv 60 Rellen Bengt Johansson      
2005 14-okt Tjur 202 Tjöstad Roger Josefsson   12-tagg  
2006 09-okt Kalv 80 Näset, Valex Alf Johansson Bengt Johansson    
2006 09-okt Kalv 60 Näset, Valex Bengt Johansson      
2006 09-okt Ko 190 Lien Lennart Mattsson      
2006 10-okt Kalv 70 Kampetorp Bertil Hansson      
2006 10-okt Kviga 134 Vitmyr, Mossemarken Stefan Johansson      
2006 10-okt Tjur 190 Listingsmyr, Mossem. Andreas Mattsson   5-tagg  
2006 11-okt Kviga 220 Bredmyr, Valex Bert Johansson