Under den gångna vintern har vår kylbil genomgått en stor förvandling.
Från att ha varit bil har den övergått till att vara en vagn.
Förarhytten har fått ge vika. enorma krafter inom laget har gått lös med skärbrännare och järnsåg, skruvmejslar, skiftnycklar och annat.
Resultatet ser bra ut och förhoppningsvis är funktionen den samma som under tidigare säsonger. Dessutom är ju kylaggregatet "nytt".

Bilden till vänster är tagen den 11 maj 2008 och den till höger den 13 oktober 2008