Jaktledare

Andreas Mattsson

Tfn: 070-212 02 64

E-mail:

mattsson.andreas@bredband.net

Bitr. Jaktledare:

Conny Svensson
Karlsgatan 90 F
452 34 Strömstad

Tfn: 0526-139 36
Mobil: 070-551 39 36

 


Webbmaster:

Tage Ödlund
Lärksoppvägen 1
452 34 Strömstad

tfn: 0526- 143 74
Mobil: 073-143 30 75

E-mail: tage.odlund@gmail.com