Årsmöte för Strömstadsjägarna.

 

Vette jaktvårdskrets har avhållit sitt årsmöte i Skee Bygdegård. Ett drygt 30-tal medlemmar hade mött upp och deltog flitigt i olika debatter. Efter sedvanliga val hölls ett föredrag med bildvisning om lodjur och lodjursjakt av Nils Solberg från Idd, Halden, Norge. I mötet ingick naturligtvis också en kaffepaus med smörgåstårta.

 

Kretsens ordförande Leif Färnlöf öppnade 2008 års möte med att hälsa de närvarande välkomna och vände sig då speciellt till representant för länsförbundets styrelse, Stig Strandberg, Uddevalla och till Håkan Eklund, Kungshamn. Dessutom fick Nils Solberg från Halden en kort presentation.

 

Ur verksamhetsberättelse kan nämnas att styrelsen under året haft 4 protokollförda möten och kretsen var representerad vid länsstämman i Stenungsund under våren. Kretsens skjutbana på Kangeröd har varit öppen för lerduveskytte en dag i veckan under sommaren och älgbanan har varit öppen två gånger i veckan under augusti och september. Dessutom har olika jaktlag kunnat boka banan för träning. En jaktstig med 70 deltagare arrangerades under året. Diverse reparationer på byggnaderna har också utförts. Fler varningsskyltar runt banan är uppsatta.

 

Den viltrapportering som ska ske till länsstyrelsen är allt för låg. En rapport över antal jaktdagar, avjagad areal och fällt villebråd ska lämnas men många slarvar med detta. En skärpning måste till. I övrigt har kretsstyrelsen fått yttra sig över remisser från Jägarförbundet om bland annat organisation och rovviltsfrågor.

 

Vi val av styrelse för kommande verksamhetsår fick denna följande utseende: Ordförande Leif Färnlöf, omval. Till ledamöter för 1 resp. 2 år valdes Patrik Knutsson, Conny Svensson, Simon Hansson, Bengt Hansson, Magnus Andersson och Lennart Alexandersson.

Till ungdomsansvarig att ingå i styrelsen valdes Inger Fjelldal, omval. Till suppleanter valdes Karl-Erik Karlsson och Mattias Knutsson.

 

Till valberedning valdes Tore Halvordsson, Christian Färnlöf och Patrik Johansson. Skjutbanekommitén kom att bestå av Bengt Hansson, Conny Svensson, Olle Halvordsson och Leif Färnlöf och till stugfogde valdes Conny Svensson. Mötet valde Rolf Alexandersson som representant till samrådsgruppen och som samordnare för viltolyckor utsågs Tomas Johansson. Båda dessa genom omval. Som förslag till samrådsgruppen angående älgtilldelningen beslutades om oförändrad tilldelning, 250 ha per älg.

 

Mötet beslutar också att göra ett försök att arrangera länsmästerskap i jaktstig under våren.

 

Efter en kaffepaus med välsmakande smörgåstårta lämnas ord och bild över till Nils Solberg från Halden. Han är en flitig rovdjursspårare och har även skjutit ett antal lodjur. Kameran är alltid med under spårningarna och jakterna och många intressanta bilder visades. Hur ser ett spår ut i lös snö och i hård snö? Hur ser ett lodjursdödat djur ut? Att man inte ska ta för givet att det bara är ett djur man spårar fick vi också information om. Lodjuren är väldigt duktiga i att gå spår-i-spår och man måste följa spåret bakåt för att hitta ställen där de gått isär. Solberg tackades för sin undervisning med en varm applåd.

 

Tage Ödlund.

 

På bilderna till vänster ser i överst mötets ordförande och sekreterare, Leif Färnlöf och Patrik Knutsson. Därunder en samling aktiva deltagare. Vid kaffebordet flockades deltagarna för att försöka fånga en tårtbit. Och underst ser vi den ständiga kaffekokerskan och ungdomsansvariga, Inger Fjelldal.